Velkommen til dans høsten 2021

  • Påmelding er økonomisk bindende og gjøres så fort som mulig, plassene fylles opp fortløpende. Send påmelding til siljekrey@gmail.com
  • I eposten må dere oppgi navn og alder på barnet, hvilket kurs dere ønsker, navn på foresatte, telefonnummer og epost-adresse som faktura sendes til.
  • Faktura sendes på mail
  • Forbehold: det må minimum være 8 elever pr. kurs, max antall er 13 (dette for å kunne holde avstand)

Dansetimeplan høst 2021

Oppstart uke 35, siste trening uke 50. Det er fri i høstferien.

Torsdag kl. 16:20 - 16:55    Barnedans 4-5 år (kurset er fullt)

Torsdag kl. 17 - 17:45        Barnedans 5-7 år (kurset er fullt)

Torsdag kl. 17:45 - 18:55    Jazzdans 3. - 5. trinn (kurset er fullt)

Torsdag kl. 18:55 - 20:15   Jazzdans 6. trinn og oppover (kurset er fullt)

Barnedans: foresatte kan være med første gang, men barna må være store nok til å være der alene etter det.

Spørsmål om timene kan sendes til siljekrey@gmail.com